کاخ شیروان شاهان باکو

کاخ شیروان شاه (Palace o2014f the Shirvanshahs)، بزرگ ترین اثر تاریخی معماری شیروان- آبشرون آذربایجان، واقع در خود شهر باکو است. این مجموعه شامل ساختمان اصلی قصر، چنبره دفن، مسجد شاه با یک مناره، مقبره سید یحیی باکویی ،پورتالی درضلع شرقی ، دروازه مراد، مخزن آب و بقایای حمام خانه می باشد. این قصر بر روی اسکناس ده هزار مناتی آذربایجان به تصویر کشیده شده است. مجتمع کاخ شیروان شاه، در سال 1964 به عنوان موزه مرکزی معرفی شد و از آن زمان تاکنون، مرمت و بازسازی بنای آن در حال انجام است. آثار معماری اسلامی در سراسر این کاخ مشهود است و بیانگر دقت و ظرافت به کار رفته شده در آن می باشد.

پیام های ارسالی کاربران

ارسال به دوستان

ثبت نظر ...